پاراوان موجدار

تومان680000
Qty.

پاراوان دیوار مانندی است که از تخته ، تلق و... تولید می شود و با استفاده از آن قسمتی از اتاق ، مغازه، درمانگاه و ... را از قسمت دیگر مجزا می کنند.

پاراوان موجدار از پاراوان های کاربردی هست که برای این منظور به کار برده می شود.
این پاراوان با 185 سانتیمتر ارتفاع از چهار قسمت به عرض 44 تشکیل شده است که به صورت هفت و هشتی (جناغی) با لولا به هم وصل شده اند و وقتی بسته می شود صفحات آن روی قرار می گیرند و به یک قطعه با ضخامت 7 سانتیمتر تبدیل می شود.
پاراوان موجدار بخاطر اینکه متحرک هستند، نباید به صورت کامل باز شود و وقتی باز می شود باید بین صفحات آن زاویه ای باشد تا پاراوان بتواند مثل یک دیوار روی زمین ثابت بماند و تعادل داشته باشد. زاویه ی بین هر صفحه می تواند بین 90 تا 165 درجه باشد.
وقتی پاراوان باز میشود چون صفحات آن با زاویه کنارهم قرار میگیرند، دیواری به طول 172 سانتیمتر ایجاد می شود واگر زاویه بین هر دو صفحه 90 درجه باشد، طول دیوار نصف شده و تقریبا 88 سانتیمتر می شود.
این محصول را می توانید از مبلمان پایتخت سفارش دهید و از کارایی آن استفاده ببرید. پاراوان موجدار سه سال کامل ضمانت دارد.

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0